Takbyte på kulturklassad byggnad

Berggrenska Gården i Höör

Berggrenska Gårdens anor sträcker sig ända tillbaks till slutet av 1700-talet och ären av de äldsta gårdarna i Höör. Gården har fått sitt namn efter familjen Berggrensom drev lantbruk här fram till 1905. Gården är unik inte minst för den innehåller ett gammalt brygghus, men också för att den är så välbevarad.

Som alla gamla och kulturklassade byggnader har Berggrenska Gården sin speciella karaktär och sina speciella egenheter vilket innebar att många byggtekniska lösningar fick anpassas och tillverkas på plats.

Entreprenaden omfattade byte av tak, takpapp och s.k. stångrännor – en konstruktion som var vanlig innan hängrännans blev allmänt spridd.

Gårdens unikitet krävde stor varsamhet och hantverksskicklighet av samtliga inblandade.För att lösa utmaningar som kunde uppstå p.g.a. byggnadens konstruktion, skick och krav på kulturskydd, upprätthöll beställare, entreprenören och underentreprenörer en mycket omfattande grad av dialog.

FAKTARUTA

  • Objektsbeskrivning: Omläggning av tak på kulturklassad fastighet
  • Omfattning: 400 kvm
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Kontraktssumma: Ca 0.7 Mkr
  • Beställare: Höörs Fastighet AB