Referensprojekt

Vi är naturligtvis väldigt stolta över alla små och stora uppdrag vi fått förtroendet att utföra. Här nedan visas en del av våra projekt som vi utfört under de gångna åren…

Om och tillbyggnad av Ekenässkolan

Eslöv

Entreprenaden innefattade ombyggnad, tillbyggnad och modernisering av skolan för att uppnå den standard som idag krävs för att bedriva skolverksamhet

Ombyggnad från tandvård till Familjecentral

Sjöbo

Montering nya väggar. Nya kontor, toaletter, kök, lekrum, besöksrum, behandlingsrum.

Ombyggnad till restaurang

Kv. Carl 2, Ystad

Ombyggnad och anpassning av gammal lokal till restaurang med kök och HWC. 

Återbyggnad av Gullvikskolan byggnad C

Gullvikskolan

Återuppbyggnad av tak, innerväggar, skyddsrum och ombyggnad av storköket efter brand.

Studiemiljöanpassning

Alnarp

Anpassning av lokalen för att skapa en mer harmonisk studiemiljö.

Takbyte och invändig renovering

Flyinge kungsgård

Takbyte och invändig renovering på K-märkta hus. Arbetet utfört i nära samarbete med Länsstyrelsen och antikvariats kontrollant.

Ombyggnad av förskola

Holkens Förskola

Renovering av förskolan med bland annat syllbyte och ventilerande gol.? Fönster och byte samt nytt tak med nya pannor och nybyggt ventilationsrum på vinden.

Byggnation av gradängsal

Katedralskolan

Vaktmästeri och kopieringsrummet byggs om till en helt ny gradängsal som ska rymma 110 personer.

Butiksanpassning och renovering

Rosengårdcentrum

Totalt har 8st lokaler butiksanpassats och renoverats på Rosengårdcentrum

Ombyggnad storkök och tak

Salliusgymnasium

Tillagningskök och bageri för utbildningssyfte och nytt storkök för tillagning av skolmåltider.

Ombyggnad med kontorsanpassning

Apoteksvillan i Arlöv

Apoteksvillans plan 2 anpassades för Centrala enheten, d.v.s. kuratorer och andra som genomför känsliga samtal och därför har särskilda krav på ”tysta rum”

Ombyggnad och lokalanpassning, takbyte

Backaskolan i Lund

I entreprenaden ingick även lokalanpassning för att bättre matcha dagens utbildnings-pedagogik och skolans målsättning om ett kreativt lärande.

Takbyte på kulturklassad byggnad

Berggrenska Gården i Höör

Som alla gamla och kulturklassade byggnader har Berggrenska Gården sin speciella karaktär och sina speciella egenheter vilket innebar att många byggtekniska lösningar fick anpassas och tillverkas på plats.

Ombyggnad och renovering efter brand

Brf Hovdala i Eslöv

Efter en omfattande vindsbrand i HSB-föreningen Brf Hovdala, då hela takkonstruktionen på närmare tusen kvadratmeter brann ner, fick ett stort antal lägenheter rök- och vattensaneras.

Förbättring av inomhusklimatet, nya syllar, sanering

Tegels Förskola i Veberöd

Tegels Förskola har identifierats som en byggnad med risk för fuktskador p.g.a. dess konstruktion, och omfattas därför av Lundafastigheters särskilda inomhusmiljöprojekt.

Totalrenovering av skolbyggnader, tillbyggnad

Hubertusgården i Lund

Hubertusgården omfattare årskurs F till och med 6. Skolan är byggd 1976 men genomgick totalrenovering mellan åren 2015 och 2017.

Nyproduktion, ”chattboxar” i kontorsmiljö

Inter IKEA Services i Malmö

Som väsentliga delar i det egna aktivitetsbaserade kontoret, har Inter IKEA Services låtit bygga s.k. ”chattboxar”, det vill säga ljudisolerade samtalsrum dit medarbetare förflyttar sig när de vill prata ostört.

Om- och tillbyggnad med ny planlösning

Lergökens Förskola i Lund

Till följd av markfukt konstaterades hög fukthalt i såväl golv som syllar vilket fick till följd att ett beslut om rivning och en renovering togs.

Ombyggnad och anpassning av helikopterverksamhet

Polisflyget, Sturups Flygplats

Som en konsekvens av att den nya större helikoptern kom på plats, fick Polismyndigheten bygga om verkstad samt även modernisera och renovera personalutrymmen, kontor och gym.

Stambyte med ombyggnad och renovering

Fastigheten Stenhuggaren 13 i Eslöv

För att bidra till goda relationer under byggtiden prioriterades återkommande dialog och kommunikation mellan yrkesarbetare, beställare och hyresgäster.

Byte av fönster och ytterdörrar

Brf Marbäck i Svedala

En okular besiktning avslöjade fukt- och åldersrelaterade skador på fönster och ytterdörrar vilket resulterade i kontroll och en närmare expertanalys.