Byte av fönster och ytterdörrar

Brf Marbäck i Svedala

Under tidigt åttiotal – 1983 – färdigställde HSB Brf Marbäck i Svedala. Området består av 84 marklägenheter samt gemensamhetsytor och – lokaler.

En okular besiktning avslöjade fukt- och åldersrelaterade skador på fönster och ytterdörrar vilket resulterade i kontroll och en närmare expertanalys. Efter beslut av styrelse och stämma och i samråd med expertis bestämdes att föreningens samtliga lägenheter skulle få nya fönster och ytterdörrar.

Entreprenaden omfattade byte av totalt 1 380 fönster och ytterdörrar med tillhörande plåtarbeten. Arbetet kunde genomföras helt enligt kalkyl och tidplan, främst som ett resultat av god samverkan och dialog yrkesarbetare och boende emellan.

FAKTARUTA

  • Objektsbeskrivning: Byte av fönster och ytterdörrar
  • Omfattning: 1 380 fönster och ytterdörrar på 84 lägenheter
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Kontraktssumma: Ca 10 Mkr
  • Beställare: Brf Marbäck gm HSB