Nyproduktion, ”chattboxar” i kontorsmiljö

Inter IKEA Services i Malmö

Som väsentliga delar i det egna aktivitetsbaserade kontoret, har Inter IKEA Services låtit bygga s.k. ”chattboxar”, det vill säga ljudisolerade samtalsrum dit medarbetare förflyttar sig när de vill prata ostört.

Ett aktivitetsbaserat kontor innebär att kontoret delas upp i olika zoner; arbetsstation med skrivbord, tysta arbetsrum, mötesrum och chattboxar för telefonsamtal, Skype-möten etc.

Entreprenaden omfattade byggnation av 5 st 20 kvm stora chattboxar om vardera 4 st chattrum. För att ljudnivån skulle uppfylla ljudklass 40 dB, byggdes boxarna med dubbla väggar i snickeriplyfa med XX cm ljudisolering.

Varje box byggdes på plats under pågående kontorsarbete och med kravet att arbetet inte fick påverka de kontorsanställda nämnvärt.

FAKTARUTA

  • Objektsbeskrivning: Nyproduktion av 5 st ”chattboxar”
  • Omfattning: 5 st à 20 kvm
  • Entreprenadform: Generalentreprenad
  • Kontraktssumma: Ca 1.2 Mkr
  • Beställare: Inter IKEA Services