Ombyggnad med kontorsanpassning

Apoteksvillan i Arlöv

Byggnaden uppfördes i mitten på 1920-talet och användes ursprungligen som affärslokal, bland annat för stadens apotek – därav namnet ”Apoteksvillan”.

Byggnaden ingår i Burlövs kommuns bevarandeplan vilket bland annat innefattar att byggnadens särskilda karaktär inte får förvanskas eller ändras. Det centrala läget medförde att stor hänsyn fick visas gentemot kringboende, närliggande verksamheter och trafikflödet, för att inte ombyggnaden skulle utgöra ett störande moment.

I totalentreprenaden ingick fullständig projektering, ombyggnad och anpassning av Apoteksvillan till kontor för olika kommunala verksamheter. För att tillgodose tillgänglighetskraven, uppfördes en tillbyggnad för personhiss. Vidare installerades ny ventilation och nytt ventilationsaggregat.

Apoteksvillans plan 2 anpassades för Centrala enheten, d.v.s. kuratorer och andra som genomför känsliga samtal och därför har särskilda krav på ”tysta rum”.

På övre plan – vindsplanet – byggdes och inredes ett s.k. ”flexkontor” för kommunal personal som arbetar aktivitetsbaserat, d.v.s. inte har fasta arbetsplatser.

FAKTARUTA

  • Objektsbeskrivning: Ombyggnad kontor
  • Omfattning: Ca 650 kvm
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Kontraktssumma: Ca 6.5 Mkr
  • Beställare: Burlövs kommun