Ombyggnad av förskola

Holkens Förskola

Renovering av förskolan med bland annat syllbyte och ventilerande golv. Fönsterbyte samt nytt tak med nya pannor och nybyggt ventilationsrum på vinden.

FAKTARUTA

  • Objektsbeskrivning: Renovering av förskola
  • Omfattning: 630 kvm
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Kontraktssumma: Ca 15 Mkr
  • Beställare: Lunds Kommun