Totalrenovering av skolbyggnader, tillbyggnad

Hubertusgården i Lund

Hubertusgården omfattare årskurs F till och med 6. Skolan är byggd 1976 men genomgick totalrenovering mellan åren 2015 och 2017.

Skolan är belägen i ett lugnt och bilfritt område med stora lek-ytor, många träd och buskar. Skola och fritidshem är integrerade med varandra och har gemensamma lokaler.

Tack vare god planering och nära samarbete med skolans personal kunde arbetet genomföras utan olägenheter för barn och vuxna, Generalentreprenaden omfattade totalrenovering av fuktskadade lokaler med bla helt ny stomme, nytt tak, ny ventilation och nytt kök för tillagning av skolmåltider. Idrottshallen – som varit i drift under hela entreprenaden – har kompletterats med en ny tillbyggnad som inrymmer omklädningsrum och duschar.

FAKTARUTA

  • Objektsbeskrivning:
    Totalrenovering av byggnad C och D, tillbyggnad av omklädningsrum
  • Omfattning: Ca 1 800 kvm
  • Entreprenadform: Generalentreprenad
  • Kontraktssumma: Ca 52 Mkr
  • Beställare: Lundafastigheter