Om och tillbyggnad av Ekenässkolan

Eslöv

1910 byggdes Ekenässkolan vilket besitter ett stort värde för Eslövs kommun både historisk och kulturmässigt. Entreprenaden innefattade ombyggnad, tillbyggnad och modernisering av skolan för att uppnå den standard som idag krävs för att bedriva skolverksamhet.

Fokus låg på att behålla den historiska känslan och att gammalt möter nytt. Här bedrivs skolverksamhet för årskurs 7 – 9. I entreprenaden installerades ny ventilation ny el och ny rördragning samt nya fönster och ytskikt.

FAKTARUTA

  • Objektsbeskrivning, Totalrenovering av skola
  • Omfattning ca 5 100 kvm
  • Entreprenadform, Generalentreprenad
  • Kontraktssumma 50 Mkr
  • Beställare Eslövs Kommun