Förbättring av inomhusklimatet, nya syllar, sanering

Tegels Förskola i Veberöd

Tegels Förskola – tidigare Tegelstugan – är uppförd i två omgångar. Den första 1977 och den andra 2010.

Tegels Förskola har identifierats som en byggnad med risk för fuktskador p.g.a. dess konstruktion, och omfattas därför av Lundafastigheters särskilda inomhusmiljöprojekt.

I totalentreprenaden ingick byte av syllar i den äldre byggnadens inner- och ytterväggar. Vidare monterade nya ventilerade undergolv. Installationer (rör och el) som påverkades av syll och golvarbetet, åtgärdades.

Samtliga berörda delar målades om och fick nya golvbeläggningar. Fönster som dömdes ersattes med nya, tegelfasader rengjordes och fogades, yttertak lades om med ny takpapp, nya läkt och betongtakpannor.

PCB-baserade fogar sanerades av underentreprenör.

I samband med förbättringsarbetet förändrades planlösningen för att bättre passa verksamheten.

FAKTARUTA

  • Objektsbeskrivning: Förbättring inomhusklimat, sanering
  • Omfattning: Ca 1 200 kvm
  • Entreprenadform: Generalentreprenad
  • Kontraktssumma: Ca 10 Mkr
  • Beställare: Lundafastigheter