Ombyggnad storkök och tak

Salliusgymnasium

Tillagningskök och bageri för utbildningssyfte och nytt storkök för tillagning av skolmåltider.

Planlösningen har ändrats för att skapa en optimal plats där både restaurang, café och bar.

Det har även genomförts ett takbyte på 1300kvm.  

FAKTARUTA

  • Objektsbeskrivning: Nytt storkök, ny planlösning, nytt café och tillbyggnad av matsalen. Takbyte
  • Omfattning insida: 1500 kvm
  • Omfattning tak: 1300 kvm
  • Entreprenadform: General
  • Kontraktssumma insida: 31 Mkr
  • Kontraktssumma utsida: 2,75 Mkr
  • Beställare: Eslövs Kommun