Ombyggnad och anpassning av gammal lokal

Kv. Carl 2, Ystad

Ombyggnad och anpassning av gammal lokal till restaurang med kök och HWC. 

Disk-, tvätt personalrum o toalett i källaren. 

Nya väggar, Vs, El, Ventilation, ny puts på befintliga väggar, nytt innertak och nya golv.

FAKTARUTA

  • Ombyggnation till restaurang

  • Totalentreprenad

  • Beställare: Heimstaden

  • Kontraktssumma 1 998 000:-

  • Totalsumma landade på 2 677 000:-