Ombyggnad från tandvård till Familjecentral

Sjöbo

Rivning av golv, väggar, tak, ventilation m.m. Montering nya väggar. Nya kontor, toaletter, kök, lekrum, besöksrum, behandlingsrum. Nya fönster, innerdörrar, ytterdörrar, golv, målning, tapeter, undertak. Ny el, VS, ventilation. Utvändigt markarbete, nytt staket, barnvagnsförråd, takarbete, nya skyltar till regionen inne som utomhus m.m.

FAKTARUTA

  • Omfattning: ca 550kvm
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Kontraktssumma: 4330000:-
    Tillägg: ca 1000000:-
  • Beställare: Sjöbohem