Takbyte och invändig renovering

Flyinge kungsgård

Objektbeskrivning: Takbyte och invändig renovering på K-märkta hus. Arbetet utfört i nära samarbete med Länsstyrelsen och antikvariats kontrollant.

Detta är ett bygge med krävande arkitektur. Vi har hela tiden anpassat oss efter gamla bestämmelser och vi kan inte använda oss av moderna material. Taket har en 47 gradig vinkel som gör det extra tufft för våra hantverkare.

Invändigt har det byggts nytt kök och nya kontor.

FAKTARUTA

  • Objektsbeskrivning: Takbyte och invändig renovering
  • Omfattning tak: 2300 kvm
  • Omfattning invändigt: 130 kvm
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Kontraktssumma: Ca 3 Mkr
  • Beställare: Flyinge AB