Stambyte med ombyggnad och renovering

Fastigheten Stenhuggaren 13 i Eslöv

Skansportens Fastighetsförvaltning förvaltar och äger fastigheter i bland annat Eslöv. En av fastigheterna – Stenhuggaren 13 – genomgick under 2015 en omfattande renovering med stambyte, nya kök och nya badrum i 46 lägenheter. Dessutom fick varje lägenhet en ny säkerhetsklassad ytterdörr.

Stenhuggaren 13 är byggt 1962 och är ett 4 våningar högt hyreshus, beläget i de centrala delarna av Eslöv. Bostadsområdet består genomgående av äldre fastigheter.

Entreprenaden, som pågick medan hyresgästerna bodde kvar, genomfördes i ett snabbt tempo för att minimera många av de olägenheter som renoveringar av kök och badrum medför. Oförutsedda utmaningar – t.ex. skräddarsydda måttanpassningar, anpassning till okända rördragningar etc. – åtgärdades på plats.

I arbetet ingick bilning av golv, rivning av befintliga kök och badrum samt renovering och återställande till ny byggstandard.

FAKTARUTA

  • Objektsbeskrivning: Stambyte med ombyggnad av badrum och kök
  • Omfattning: 46 st lägenheter
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Kontraktssumma: Ca 17 Mkr
  • Beställare: Skansportens Fastighetsförvaltning