Ombyggnad och lokalanpassning, takbyte

Backaskolan i Lund

Backaskolan i Lund är vackert lokaliserad vid S:t Hans backar och kan därför erbjuda en varierad utbildningsmiljö för barn i årskurserna F till 3. Skolan sätter hälsa högt på verksamheten och har tagit emot utmärkelsen ”Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats” för sitt hälsoarbete.

Under pågående skolverksamhet genomfördes ett omfattande ombyggnads- och renoveringsarbete vilket bland annat omfattade rivning av skolans samtliga undertak, montering av ny diffusionsspärr, byte av ca 1800 kvm yttertak – papp, läkt och pannor samt byte av syllar.

I entreprenaden ingick även lokalanpassning för att bättre matcha dagens utbildnings-pedagogik och skolans målsättning om ett kreativt lärande.

Mycket tidigt i projektet noterades förekomst av asbest i skolans ventilation vilket krävde särskilda insatser av godkänd saneringsentreprenör. Utöver de mycket omfattade krav som alltid ställs vid sanering och hantering av miljöfarligt avfall, innebar entreprenaden i sin helhet att särskild hänsyn måste visas barn och skolpersonal för att inte ombyggnad och lokalanpassning skulle skapa olägenheter. En ständig dialog med skolpersonal och beställare säkerställde

FAKTARUTA

  • Objektsbeskrivning: Ombyggnad och anpassning av skollokaler, sanering, takbyte
  • Omfattning:
    Inomhus: ca 200 kvm
    Utomhus, tak: ca 1 800 kvm
  • Entreprenadform: Generalentreprenad
  • Kontraktssumma: Ca 13 Mkr
  • Beställare: Lundafastigheter AB