Studiemiljöanpassning

Alnarp

Anpassning av lokalen för att skapa en mer harmonisk studiemiljö. Mellan bjälklagen har det byggts små ”bås” för att studenterna ska kunna studera utan att störa varandra för mycket. Vi har även gjutit igen bjälklagen runt trappan för att göra det mindre. Där har även kommit upp en ny ventilation.

FAKTARUTA

  • Objektsbeskrivning: Studiemiljöanpassning och ny ventilation
  • Omfattning: 1000 kvm
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Kontraktssumma: Ca 3,2 Mkr
  • Beställare: Akademiska hus, SLU