Byggnation av gradängsal

Katedralskolan

Vaktmästeri och kopieringsrummet byggs om till en helt ny gradängsal som ska rymma 110 personer. Teknikutrymme i källare byggs om för att hantera ventilationen till gradängsalen.

FAKTARUTA

  • Objektsbeskrivning: Byggnation av gradängsal
  • Omfattning: Ca 104 kvm
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Kontraktssumma: Ca 6 Mkr
  • Beställare: Lunds Kommun