Ombyggnad och renovering efter brand

Brf Hovdala i Eslöv

Backaskolan i Lund är vackert lokaliserad vid S:t Hans backar och kan därför erbjuda en varierad utbildningsmiljö för barn i årskurserna F till 3. Skolan sätter hälsa högt på verksamheten och har tagit emot utmärkelsen ”Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats” för sitt hälsoarbete.

Under pågående skolverksamhet genomfördes ett omfattande ombyggnads- och renoveringsarbete vilket bland annat omfattade rivning av skolans samtliga undertak, montering av ny diffusionsspärr, byte av ca 1800 kvm yttertak – papp, läkt och pannor samt byte av syllar.

I entreprenaden ingick även lokalanpassning för att bättre matcha dagens utbildnings-pedagogik och skolans målsättning om ett kreativt lärande.

Mycket tidigt i projektet noterades förekomst av asbest i skolans ventilation vilket krävde särskilda insatser av godkänd saneringsentreprenör. Utöver de mycket omfattade krav som alltid ställs vid sanering och hantering av miljöfarligt avfall, innebar entreprenaden i sin helhet att särskild hänsyn måste visas barn och skolpersonal för att inte ombyggnad och lokalanpassning skulle skapa olägenheter. En ständig dialog med skolpersonal och beställare säkerställde

FAKTARUTA

  • Objektsbeskrivning: Renovering av tak och lägenheter efter brand
  • Omfattning: Tak; ca 1 000 kvm.
    Lägenheter; 12 st
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Kontraktssumma: Ca 7.5 Mkr
  • Beställare: Länsförsäkringar för HSB