Ombyggnad och anpassning av helikopterverksamhet

Polisflyget, Sturups Flygplats

I början på 2016 fick det svenska Polisflyget nya helikoptrar – sju uppdaterade Bell 429.

En av helikoptrarna stationerades permanent på Sturups Flygplats utanför Malmö och ingår i Polisens operativa arbete.

Som en konsekvens av att den nya större helikoptern kom på plats, fick Polismyndigheten bygga om verkstad samt även modernisera och renovera personalutrymmen, kontor och gym.

Entreprenaden utfördes enligt de krav som ramavtalet med Polismyndigheten ställer upp. Bland annat när det gäller SUA och vår erfarenhet att arbeta i säkerhetsklassade miljöer med omfattande skalskydd.

FAKTARUTA

  • Objektsbeskrivning: Ombyggnad och anpassning av verkstad, kontor och personalutrymmen
  • Omfattning: Ca 400 kvm
  • Entreprenadform: Totalentreprenad
  • Kontraktssumma: 1.3 Mkr
  • Beställare: Polismyndigheten